seap.ro

Voturi pozitive primite3
Voturi negative primite0
Karma:2 (voturi pozitive-voturi negative)0 Insigne câștigate

Nu s-au găsit insigneDefiniții (90)

1

2   0

contract sectorial


contract de achiziție publică care se atribuie în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică
Sursă: seap.ro

2

1   0

contract de concesiune de lucrari publice


contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei [..]
Sursă: seap.ro

3

0   0

acceptarea ofertei castigatoare


actul juridic prin care autoritatea contractantă își manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare   
Sursă: seap.ro

4

0   0

achizitie directă


achiziționarea de produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.  
Sursă: seap.ro

5

0   0

achizitie publică


cumpărarea de către o autoritate contractantă a unor produse, servicii sau lucrări
Sursă: seap.ro

6

0   0

acord-cadru


înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată*, în mod special în ceea ce privește prețul [..]
Sursă: seap.ro

7

0   0

activitate relevantă


activitate economică desfășurată de anumite autorități contractante în sectoare de utilitate publică expres definite : apă, energie, transport și poștă**    ApaSunt considerate activitati relevante:a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport [..]
Sursă: seap.ro

8

0   0

anunt de atribuire


modalitate de publicitate prin care o autoritate contractantă anunță încheierea unui contract de achiziție publică (vezi și formular).   *Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în cel mult 48 de zile după ce:a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie rest [..]
Sursă: seap.ro

9

0   0

anunt de intentie


modalitate de publicitate prin care o autoritate contractantă anunță intenția de a demara o procedură de achiziție publică Nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.Anunțul se publică în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau  numai in SEAP, cu conditia ca, inainte de publicare [..]
Sursă: seap.ro

10

0   0

anunt de participare


modalitate de publicitate prin care o autoritate contractantă anunță demararea unei proceduri de achiziție publică   Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabil [..]
Sursă: seap.ro


Pentru a vizualiza toate cele 90 definiții, autentificați-vă