contana.ro

Website:https://contana.ro/
Voturi pozitive primite1
Voturi negative primite0
Karma:0 (voturi pozitive-voturi negative)0 Insigne câștigate

Nu s-au găsit insigneDefiniții (495)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

amanet’


contract prin care un debitor remite un gaj unui creditor
Sursă: contana.ro (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

transfer’


Conform Cod Fiscal – orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum şi schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
Sursă: contana.ro (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

transfer de active’


Conform Cod Fiscal – operaţiunea prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activităţii sale către altă societate, în schimbul transferării titlurilor de participare reprezentând capitalul societăţii beneficiare;
Sursă: contana.ro (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

titlul de valoare’


Conform Cod Fiscal –  orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar, calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi părţile sociale;
Sursă: contana.ro (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

societate achizitoare’


conform Cod Fiscal – societatea care achiziţionează o participaţie, din acţiunile unei societăţi, în urma unui schimb de titluri de participare;
Sursă: contana.ro (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

societate beneficiară’


conform Cod Fiscal – societatea care primeşte activele şi pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societăţii cedente;
Sursă: contana.ro (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

societate achiziţionată’


conform Cod Fiscal – societatea în care altă societate deţine o participaţie, în urma unui schimb de titluri de participare;
Sursă: contana.ro (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

societate cedentă’


conform Cod Fiscal – societatea care îşi transferă activele şi pasivele ori care transferă totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activităţii sale;
Sursă: contana.ro (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

schimb de acţiuni’


conform Cod Fiscal -operaţiunea prin care o societate dobândeşte o participaţie în capitalul altei societăţi în aşa fel încât dobândeşte majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectivă, în schimbul emiterii către participanţii acesteia din urmă, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând [..]
Sursă: contana.ro (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

românia’


conform Cod Fiscal – teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi mării teritoriale, asupra cărora România îşi exercită suveranitatea, precum şi zona contiguă, platoul continental şi zona economică exclusivă, asupra cărora România îşi exercită drepturile suverane şi jurisdicţia în confo [..]
Sursă: contana.ro (offline)


Pentru a vizualiza toate cele 495 definiții, autentificați-vă