fonduri-structurale.ro

Voturi pozitive primite0
Voturi negative primite0
Karma:0 (voturi pozitive-voturi negative)0 Insigne câștigate

Nu s-au găsit insigneDefiniții (93)

1

0   0

acceptarea ofertei câştigătoare


Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare.
Sursă: fonduri-structurale.ro

2

0   0

acord-cadru


Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro

3

0   0

adiţionalitatea


Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale.
Sursă: fonduri-structurale.ro

4

0   0

agenția pentru dezvoltare regională


Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale și care se organizează și funcționează în condițiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.
Sursă: fonduri-structurale.ro

5

0   0

ajutorul de stat


Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsio [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro

6

0   0

angajament legal


Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.
Sursă: fonduri-structurale.ro

7

0   0

arie naturală protejată


Zonă terestră, acvatică şi/ sau subterană în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit c [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro

8

0   0

asociație de dezvoltare intercomunitară


Structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice.
Sursă: fonduri-structurale.ro

9

0   0

audit public intern


Activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi î [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro

10

0   0

autoritate de certificare şi plată


Structura organizatorică în cadrul Ministerului Economiei si Finanţelor, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea tra [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro


Pentru a vizualiza toate cele 93 definiții, autentificați-vă