fonduri-structurale.ro

Woonplaats:1
Voturi pozitive primite0
Voturi negative primite0
Karma:0 (voturi pozitive-voturi negative)0 Insigne câștigate

Nu s-au găsit insigneDefiniții (93)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acceptarea ofertei castigatoare


Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare.
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acceptarea ofertei câştigătoare


Actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui oferta a fost desemnată câştigătoare.
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acórd-cádru


Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţil [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acord-cadru


Înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităti contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţil [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Adiţionalitatea


Nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale.
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Agentia pentru Dezvoltare Regionala


Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale și care se organizează și funcționează în condițiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Agenția pentru Dezvoltare Regională


Organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale și care se organizează și funcționează în condițiile Legii nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare.
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ajutorul de stat


Orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrative-teritoriale, din resursele de stat sau resurse ale unităţilor administrative-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităţilor locale, indiferent de formă, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa p [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Angajament legal


Orice act cu efect juridic, din care rezultă sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.
Sursă: fonduri-structurale.ro

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arie naturala protejata


Zonă terestră, acvatică şi/ sau subterană în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor l [..]
Sursă: fonduri-structurale.ro
Acest înțeles nu a fost acceptat


Pentru a vizualiza toate cele 93 definiții, autentificați-vă